Dyrekcja i kierownictwo

Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

Dyrekcja

Grzegorz Gałuszka

Dyrektor Naczelny

Agnieszka Słocka

P.O. Dyrektora ds. Lecznictwa

Kierownictwo

Agnieszka Trela

Agnieszka Trela

Koordynator Medyczny

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Józef Latawiec

Kierownik Sekcji Techniczno-Transportowej

Janusz Kulig

Janusz Kulig

Zastępca Kierownika Sekcji Techniczno-Transportowej