Pogotowie Ratunkowe
w Mielcu

- Ratujemy i uczymy ratować -

Najnowsze Aktualności

Najczęstsze Pytania

  • Tylko, gdy istnieje niebezpieczeństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub gdy na skutek choroby, urazu albo wypadku podejrzewamy, że wkrótce stan chorego może się znacząco pogorszyć, co mogłoby grozić jego życiu, a nie ma możliwości, by pacjent sam dostał się na najbliższy Szpitalny Oddział Ratunkowy.

  • Jeśli objawy nie wskazują na bardzo groźną chorobę i nie zachodzi bezpośrednie zagrożenie życia, powinniśmy zgłosić się do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, która działa po zamknięciu przychodni, czyli od godz. 18.00 do 8.00 rano oraz w weekendy i święta. W Mielcu to Ambulatorium NŚOZ w szpitalu. Osoby ubezpieczone korzystają z tej pomocy bez żadnych dodatkowych opłat. W sytuacji, gdy nie mamy możliwości dotarcia do lekarza, możemy wezwać go do domu. 
  • Szpitalne Oddziały Ratunkowe są powołane do pomocy medycznej osobom po świeżych urazach lub w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, które m.in. zgłaszają się same (mogą być również przywiezione przez karetkę). Samemu na SOR można zgłosić się np. z raną, złamaniem czy w przypadku nagłego załamania stanu zdrowia.

    Jeśli jednak w takim przypadku dotarcie do szpitala nie jest możliwe, należy wezwać karetkę pogotowia.

  • Szkoła Ratownictwa Medycznego prowadzona przez Podkarpacką Stację Pogotowia Ratunkowego w Mielcu organizuje szkolenia wewnętrzne, także kursy pierwszej pomocy dla zakładów pracy, urzędów, ale także innych zorganizowanych grup. Okresowo przygotowuje również spotkania edukacyjne dla mieszkańców, którzy chcą przeszkolić się indywidualnie (np. rodzice, dziadkowie, opiekunowie dzieci i osób starszych).

> Więcej informacji 

Filmy Edukacyjne

Skip to content