Będzie nowy budynek Podstacji w Borowej! 💪🏘️🚑

Share on facebook
Share on twitter
Dokonano już wstępnych ustaleń w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej w Borowej, z przeznaczeniem na budowę nowego budynku dla podstacji pogotowia ratunkowego. Na miejscu starej, przeznaczonej do rozbiórki remizy, powstanie nowoczesny budynek z zapleczem socjalnym wraz z garażem dla ambulansu oraz magazynem na niezbędny sprzęt medyczny.
 Nowa lokalizacja pozwoli skrócić czas reakcji na wezwanie o kilka minut, ułatwi współpracę przy działaniach ratowniczych z jednostką OSP Borowa (wpisaną do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego) z uwagi na jej bezpośrednie sąsiedztwo. Rozwiązanie to zwiększy też poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy Borowa i gmin sąsiednich, a także komfort pracy załogi pogotowia.
 (www.powiat-mielecki.pl)
Skip to content