Dziękujemy za ważne dla nas wsparcie! <3

Share on facebook
Share on twitter

Tym razem jest ono efektem umowy pomiędzy PZU Życie SA a Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ na 100 000 zł, w ramach niewykorzystanych środków na mistrzostwa w ratownictwie medycznym. Znaleźliśmy się wśród jednostek, które według PZU Życie SA, spełniały określone warunki. Dzięki tej pomocy udało nam się kupić fartuchy jednorazowe dla naszych pracowników. Dziękujemy!

received_319208252651219.jpeg

Skip to content