Fundusze Europejskie

Share on facebook
Share on twitter

W związku z realizacją projektu unijnego nr  POIS.09.01.00-00-0384/20Wsparcie głównych dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych ze środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Skip to content