Największa atrakcja? Ćwiczenia! Spotkanie Edukacyjne w Zespole Szkół w Maliniu

Share on facebook
Share on twitter

Tym razem nasz ratownik Maciek Rachwał gościł w Zespole Szkół w Maliniu. 👩‍🎓Uczniowie klasy I, II oraz zerówki wzięli udział w szkoleniu, którego głównym celem było przekazanie dzieciom informacji na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, a także w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

🚑 Maciek wyjaśnił uczniom na czym polega jego praca. Podczas pogadanki dzieci dowiedziały się, jak należy zachować się zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe i jakie informacje należy przekazać dyspozytorowi.
🤩 Jak oceniły panie wychowawczynie, największą atrakcją były ćwiczenia praktyczne. Ważne dla wychowawców i rodziców było to, że dzieci utrwaliły sobie znane im już numery alarmowe służb ratowniczych. W trakcie spotkania ratownik Maciek pokazał uczniom jak ułożyć rannego w pozycji bocznej ustalonej.
🧐😄 – Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się wskazówki związane z masażem serca
i sztucznym oddychaniem. Pan Maciej wyjaśnił, dlaczego te czynności są tak ważne w pierwszych minutach. Opowiedział uczniom, jak stwierdzić, czy osoba poszkodowana straciła przytomność, jak zachować się w wypadku zakrztuszenia i ukąszenia przez kleszcza, żmiję – relacjonuje wychowawczyni. 👧👩👏 Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie brali udział w ćwiczeniach praktycznych wykonując podstawowe czynności ratownicze pod fachowym okiem ratownika medycznego.
🌹 Na zakończenie spotkania pani wicedyrektor Monika Klich w imieniu dzieci i nauczycieli wręczyła podziękowania za przeprowadzone spotkanie.
🤗 – Były to niezwykłe warsztaty, które uwrażliwiły uczniów na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz wyposażyły w wiedzę i umiejętności, które niewątpliwie należy systematycznie poszerzać i utrwalać – podsumował personel Zespołu Szkół w Maliniu.
Brawo, Maciek Rachwał 👏👏👏
Skip to content