OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Share on facebook
Share on twitter

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:
1) Ratowników medycznych w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego, transportowych
2) Ratowników medycznych w dyspozytorni medycznej
3) Ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego, zespołach transportowych oraz zespole ogólnolekarskim

Ogłoszenie o konkursie (załącznik *.pdf)

Załączniki do ogłoszenia (załącznik *.zip)

Zawiadomienie o wyborze (załącznik *.pdf)

Skip to content