Ogłoszenie nr 12/PSPR SPZ/PN/2017

Share on facebook
Share on twitter

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego – Samodzielny Publiczny Zakład: zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.

Ogłoszenie o przetargu (załącznik *.pdf)
Załączniki do ogłoszenia (załącznik *.zip)
informacja z otwarcia postępowania (załącznik *.pdf)
Wybor oferty (Załącznik *pdf)

Skip to content