Ogłoszenie nr 5/PSPR SPZ/PN/2018

Share on facebook
Share on twitter

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego – Samodzielny Publiczny Zakład: Dostawa paliw płynnych w formie tankowania bezgotówkowego dla samochodów użytkowanych przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.

Ogłoszenie o przetargu (załącznik *.pdf)

Załączniki do ogłoszenia (załącznik *.zip)

Odpowiedzi na zapytania (załącznik pdf)

Informacja z otwarcia oferty (załącznik*.pdf)
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert (załącznik *.pdf)
Wybór oferty (Załącznik *pdf)

Skip to content