Ogłoszenie nr 6/PSPR SPZ/PN/2017

Share on facebook
Share on twitter

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego – Samodzielny Publiczny Zakład: zakup i dostawa 1 szt. ambulansu sanitarnego typu C wg PN EN 1789+A1 :2015 wraz z wyposażeniem dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.

Ogłoszenie o przetargu (załącznik *.htm)

Załączniki do ogłoszenia (załącznik *.zip)
Odpowiedzi na zapytania (załącznik pdf)
Zbiorcze zestawienie ofert (załącznik pdf)

Wybor oferty (Załącznik *pdf)

Skip to content