Ogłoszenie o przetargu PN.4.2021.PSPR

Share on facebook
Share on twitter

Nr postępowania PN.4.2021.PSPR

Nazwa : „Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz materiałów opatrunkowych dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu”

Ofertę oraz oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp należy pod rygorem nieważności złożyć:

w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (podpis zaufany – składany za pomocą profilu zaufanego) lub

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym (podpis osobisty składany za pomocą dowodu osobistego – e-dowodu).

Pliki do pobrania poniżej:

Skip to content