Wpisz szukaną frazę

Ogłoszenie o przetargu PN.4.2021.PSPR

Nr postępowania PN.4.2021.PSPR

Nazwa : „Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz materiałów opatrunkowych dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu”

Ofertę oraz oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp należy pod rygorem nieważności złożyć:

w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (podpis zaufany – składany za pomocą profilu zaufanego) lub

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym (podpis osobisty składany za pomocą dowodu osobistego – e-dowodu).

Ogłoszenie o zamówieniu (załącznik *.pdf)

Załączniki do ogłoszenia (załącznik *.zip)

Informacja o kwotach na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert (załącznik *.pdf)

Informacja o wyborze ofert (załącznik *.pdf) Pakiet 2-5

Informacja o wyborze pakiet 1 (załącznik *.pdf)

Zmiana wielkości czcionki
Kontrast