Ogłoszenie o przetargu PN.5.2021.PSPR

Share on facebook
Share on twitter

Zakup i dostawa płynów i środków do dezynfekcji dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu” – zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie głównych dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych ze środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Pliki do pobrania poniżej:

Skip to content