Ogłoszenie o przetargu PN.9.2021.PSPR

Share on facebook
Share on twitter

Tytuł postępowania: Sukcesywna dostawa tlenu dla celów medycznych wraz z dzierżawą i serwisem butli dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade, dostępnej pod adresem internetowym:

 https://pogotowie-mielec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

 

Skip to content