Ogłoszenie o przetrgu PN.2.2022.PSPR

Share on facebook
Share on twitter

Tytuł postępowania: Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz materiałów opatrunkowych dla Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade, dostępnej pod adresem internetowym:

https://pogotowie-mielec.logintrade.net/zapytania_email,78126,087b52206cd164583fd17f0fa1c5d6a4.html

Skip to content