PSPR w Mielcu uprzejmie informuje, że od dnia 01 czerwca 2022 roku praktyki studenckie realizowane będą

wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu podania oraz na podstawie podpisanej pomiędzy PSPR w Mielcu a Uczelnią

umowy przygotowanej przez PSPR w Mielcu.

Na zasadach dotychczasowych wykonywane będą praktyki, których  realizacja odbywać się będzie na podstawie zgody na praktykę,

udzielonej studentowi  do dnia 31 maja 2022 roku włącznie.

Wzór podania oraz umowy można pobrać ze strony internetowej PSPR w Mielcu.

 

Osoby zainteresowane praktykami w naszej stacji prosimy o:

– zapoznanie się z regulaminem realizacji praktyk studenckich,

– złożenie podania o praktykę na formularzu stanowiącym załącznik do ww. Regulaminu.

 

Zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym.

Więcej informacji udzielają pracownicy  Działu Kadr tel. 17 773 63 10

 

Załączniki:

– klauzula informacyjna – pobierz tutaj.

– Regulamin praktyk – pobierz tutaj.

–  podanie – pobierz tutaj wersja pdf.

–  podanie – pobierz tutaj wersja word.

–  umowa – pobierz tutaj.