Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach​.

W związku z rozpoczęciem realizacji przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu Projektu „Wsparcie głównych dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych nr POIS.09.01.00-00-0384/20″, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

 

Co należy zgłaszać?
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

NIP 817-19-45-415

REGON: 831364262

Adres

ul. Żeromskiego 22,
39-300 Mielec

Numer kontaktowy

17 773 63 01
17 780 05 53

FAX

17 780 05 52

Adres e-mail

pspr@pogotowie-mielec.pl


Facebook-f


Twitter


Google-plus-g

Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

Skip to content