Wpisz szukaną frazę

Szkoła Ratownictwa Medycznego
Stworzona, by uczyć ratowania życia

logo-szkola-ratownictwa-final

Szkoła Ratownictwa Medycznego przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu została powołana, aby doskonalić własną oraz zewnętrzną kadrę medyczną, ratowników innych profesji (niemedycznych), ale także by edukować różne społeczności i grupy lokalne.

Szkoła Ratownictwa Medycznego prowadzona przez pogotowie ratunkowe w Mielcu organizuje więc szkolenia wewnętrzne, także kursy pierwszej pomocy dla zakładów pracy, urzędów, ale także innych zorganizowanych grup. Okresowo przygotowuje również spotkania edukacyjne dla mieszkańców, którzy chcą przeszkolić się indywidualnie (np. rodzice, dziadkowie, opiekunowie dzieci i osób starszych).

Dzięki poszerzaniu wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy i innych działań prozdrowotnych oraz profilaktycznych mieszkańcy podnoszą poziom bezpieczeństwa własnego oraz swoich najbliższych i innych osób, z którymi przebywają.

 

 

SRM uczy również bezpłatnie przedszkolaków i uczniów, którzy po warsztatach wiedzą, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w trakcie nauki i wypoczynku. W czasie edukacyjnych zabaw interaktywnych najmłodsi zdobywają również wiedzę, co robić, gdy już dojdzie do wypadku lub załamania się stanu zdrowia własnego lub osoby w ich otoczeniu.

Ratownicy związani ze Szkołą Ratownictwa Medycznego dodatkowo biorą udział w specyficznej formie ćwiczenia – mistrzostwach w ratownictwie medycznym. Na tego typu wydarzenia zwykle przyjeżdża minimum kilkanaście załóg, przed którymi stają zadania sprawdzające ich wiedzę i umiejętności zawodowe. Oprócz tego, że ratownicy weryfikują swój profesjonalizm w zainscenizowanych sytuacjach opartych na prawdziwych zdarzeniach, ćwiczą też działanie pod wpływem stresu, presji czasu, szybkie podejmowanie decyzji oraz utrwalają inne predyspozycje potrzebne w pracy na co dzień.

Inną formą doskonalenia zawodowego jest udział ratowników medycznych w ćwiczeniach z udziałem innych służb (ratowniczych, mundurowych), podczas których testowane są aktualne rozwiązania logistyczne i technologiczne, a także współpraca pomiędzy jednostkami.

 

Kursy pierwszej pomocy

W podstawowej ofercie SRM znajdują się kursy pierwszej pomocy dostosowane do stanu wiedzy, formy fizycznej, wieku oraz specyfiki zawodu bądź stylu życia osób uczestniczących w szkoleniach. Ponadto, oprócz części teoretycznej, zawsze przewidziany jest panel praktyczny, dzięki czemu kursanci zapoznają się z reanimacją z użyciem AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny), mogą ćwiczyć na manekinie uciskanie klatki piersiowej, co jest niezwykle ważnym elementem nauki, ponieważ daje wstępnie świadomość tego, jak w rzeczywistości wygląda resuscytacja. Kursy są prowadzone przez naszych wysokiej klasy instruktorów, którzy rekrutują spośród ratowników i lekarzy bardzo doświadczonych tak zawodowo, jak i pedagogicznie, energicznych, komunikatywnych i otwartych na słuchaczy.

Na program podstawowego kursu pierwszej pomocy mogą się złożyć m.in. następujące elementy:

  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych z użyciem i bez użycia AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny), w tym ćwiczenia,
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci, w tym ćwiczenia,
  • postępowanie w sytuacjach nagłych, takich jak: zadławienia, oparzenia, urazy, krwotoki, napady drgawek, omdlenia, udary mózgu, zawały serca,
  • aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy.

 

Kontakt w sprawie szkoleń, kursów i pokazów:

Tel. 17 7800553, 17 7736304, 698795542, 503148521
szkola@pogotowie-mielec.pl

Wojciech Idzior, ratownik medyczny – kierownik Szkoły Ratownictwa Medycznego
Aneta Dyka-Urbańska – specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych /rzecznik pras.

Instruktorzy – ratownicy medyczni

Wojciech Idzior


Jakub Betlej


Janusz Kulig


Maciej Rachwał


Janusz Lombara


Adrian Magda


Zmiana wielkości czcionki
Kontrast