Zapytanie ofertowe ZO/05/2022

Share on facebook
Share on twitter

Znak sprawy : ZO/05/2022

Nazwa: Zakup urządzeń do dezynfekcji ambulansów ZRM na potrzeby Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade, dostępnej pod adresem internetowym:

https://pogotowie-mielec.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Skip to content