Aparat EKG dla ośrodka zdrowia w Wadowicach Górnych. Nasze Pogotowie wpisało się w tę inicjatywę!

Share on facebook
Share on twitter
Ośrodek zdrowia w Wadowicach Górnych otrzymał nowy aparat EKG 💝, a wszystko dzięki podpisanemu w Urzędzie Gminy Wadowice Górne porozumieniu pomiędzy Grzegorzem Gałuszką, dyrektorem Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego a Michałem Deptułą, wójtem Gminy Wadowice Górne. W spotkaniu, którego efektem jest podniesienie dostępności badań EKG w gminie, wziął udział również starosta Józef Lonczak.
Początkiem działań na rzecz pozyskania fabrycznie nowego sprzętu była prośba kierownictwa NZOZ Biocen. Spotkała się ona z przychylnością Powiatu Mieleckiego i dyrektora Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, Grzegorza Gałuszki, który sam jest czynnym ratownikiem medycznym i rozumie doskonale potrzebę posiadania nowoczesnego, niezwodnego EKG w ośrodku zdrowia. Wójt Michał Deptuła nie krył zadowolenia z tak udanej współpracy na rzecz jednego celu: – To kolejny krok w rozwoju służby zdrowia w naszej gminie – podsumował.
Skip to content