Wpisz szukaną frazę

Zasady organizacji przyjmowania zgłoszeń do transportu medycznego międzyszpitalnego w powiatach: mieleckim, kolbuszowskim, stalowowolskim, niżańskim, tarnobrzeskim oraz miasto Tarnobrzeg.

Transport medyczny realizowany jest przez zespół transportu medycznego tylko i wyłącznie w przypadkach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 401), tj. w przypadku konieczności przetransportowania pacjenta między świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, w następujących stanach chorobowych:
1) niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;
2) niewydolność układu krążenia;
3) stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach;
4) inne (np. drgawki).

Realizacja niniejszych świadczeń obejmuje transport oraz udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespół transportu medycznego w szczególności w przypadku konieczności:
1) niezwłocznego wykonania zabiegu u innego świadczeniodawcy;
2) zachowania ciągłości leczenia u innego świadczeniodawcy.

Zespoły transportu medycznego nie mogą być wykorzystywane do transportu sanitarnego, w szczególności w przypadku:
• transportu pacjenta do innego podmiotu celem przeprowadzenia konsultacji specjalistycznej (i z powrotem),
• transportu pacjenta do innego podmiotu na badania diagnostyczne, np. TK, MRI, itp. (i z powrotem),
• transportu materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zgłoszenie i zlecenie transportu medycznego międzyszpitalnego.

1. Zgłoszenia na transport medyczny przyjmowane są na bieżąco.
2. O pierwszeństwie do realizacji transportu medycznego decyduje kolejność zgłoszenia.
3. Zgłoszenia przyjmowane są całodobowo przez 7 dni w tygodniu pod numerem telefonów:

1. 17 773 63 00
2. 502 455 822 (tel. alarmowy w przypadku awarii numeru 17 773 63 00)

4. Zgłaszający transport medyczny kontaktuje się telefonicznie z dyspozytorem w celu sprawdzenia dostępności Zespoły Transportu Medycznego (ZTM).
5. Dyspozytor uwzględnia stopień pilności wpływających zgłoszeń wynikających ze stanu zdrowia pacjenta.

6. W przypadku braku wolnego Zespołu Transportu Medycznego (ZTM), dyspozytor ustala przybliżoną godzinę realizacji transportu.
7. Po telefonicznym zgłoszeniu i ustaleniu transportu medycznego, zlecający niezwłocznie wypełnia formularz „Karty Zlecenia Transportu Medycznego”, który musi zostać przekazany personelowi Zespołu Transportu Medycznego (ZTM) (pik w załączniku pod artykułem) dodatkowo zgłaszający powinien przesłać w formie elektronicznej na adres email: transport@pogotowie-mielec.pl

Przyjęcie zlecenia i zadysponowanie transportu medycznego międzyszpitalnego

.

1. Dyspozytor po telefonicznym ustaleniu transportu medycznego oraz otrzymaniu potwierdzenia telefonicznego lub mailowo „Karty Zlecenia Transportu Medycznego” w formie elektronicznej, dysponuje wolny zespół transportowy.
2. Zlecenia transportu medycznego, przekazywane są do Zespołu Transportu medycznego (ZTM) nie wcześniej jak po zakończeniu realizacji bieżącego zlecenia.
3. Wydrukowaną, podpisaną i ostemplowaną pieczątką imienną osoby zlecającej oraz pieczątką oddziału, „Kartę Zlecenia Transportu Medycznego” wraz z „Kartą Informacyjną” i „Skierowaniem do szpitala docelowego”, itd., personel szpitala przekazuje zespołowi transportowemu.
4. W ramach transportu międzyszpitalnego Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu nie realizuje transportów typu „N”


Pliki do pobrania:

Druk zlecenia transportu czysty (załącznik *.doc)
Druk zlecenia transportu czysty (załącznik *.pdf)
Druk zlecenia transportu MIELEC (załącznik *.doc)
Druk zlecenia transportu MIELEC(załącznik *.pdf)
Druk zlecenia transportu NISKO (załącznik *.doc)
Druk zlecenia transportu NISKO (załącznik *.pdf)
Druk zlecenia transportu NOWA DĘBA (załącznik *.doc)
Druk zlecenia transportu NOWA DĘBA (załącznik *.pdf)
Druk zlecenia transportu STALOWA WOLA (załącznik *.doc)
Druk zlecenia transportu STALOWA WOLA (załącznik *.pdf)
Druk zlecenia transportu TARNOBRZEG (załącznik *.doc)
Druk zlecenia transportu TARNOBRZEG (załącznik *.pdf)

Zmiana wielkości czcionki
Kontrast