RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych na naszej stronie

RODO – Polityka informacyjna w PSPR Mielec

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Mielcu. Zgodnie z zapisami z rozdziału III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzeniem),  i w celu przestrzegania praw osób, których dane dotyczą przy przetwarzaniu danych osobowych przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Mielcu zostały przygotowane klauzule informacyjne, które stanowią kolejno załączniki:

NIP 817-19-45-415

REGON: 831364262

Adres

ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec

Numer kontaktowy

17 773 63 01
17 780 05 53

FAX

17 780 05 52

Adres e-mail

pspr@pogotowie-mielec.pl

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu