Ogłoszenia

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu ​

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Lekarz w poradni chirurgii dziecięcej

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH – Lekarz

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH – Lekarz

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH – Lekarz

KONKURS OFERT na udzielenie świadczeń zdrowotnych – Pielęgniarka/Pielęgniarz

KONKURS OFERT na udzielenie świadczeń zdrowotnych – Ratownik Medyczny

Zawiadomienie o wyborze ofert KO Lekarz

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Lekarz  w specjalistycznych zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Lekarz w ZRM

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Lekarz w ZRM

KONKURS OFERT PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ

KONKURS OFERT RATOWNIK MEDYCZNY

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Lekarz w ZRM

AKTUALIZACJA – OGŁOSZENIE DO KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Lekarz w ZRM

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Lekarz w ZRM

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Lekarz w poradni chirurgii dziecięcej

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu – Lekarze

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa – Informacja o zakończeniu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa

!!! Konkurs ofert – Wybór ofert !!!

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH -Lekarz

KONKURS OFERT – Ratownik Medyczny

KONKURS OFERT – Pielęgniarka/Pielęgniarz

Ogł. konkurs Lekarze 2 Stalowa Wola, Dębica

Ogł. 2 konkurs Ratownik Medyczny Tarnobrzeg, Gorzyce, Stalowa Wola, Zaklików, Kolbuszowa, Nowa Dęba, Dębica

Rozstrzygnięcie postępowań konkursowych 2

Ogł. konkurs Lekarze Stalowa Wola, Dębica

Ogł. konkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Tarnobrzeg, Gorzyce, Stalowa Wola, Zaklików, Kolbuszowa, Nowa Dęba, Dębica

Ogł. konkurs Ratownik Medyczny Tarnobrzeg, Gorzyce, Stalowa Wola, Zaklików, Kolbuszowa, Nowa Dęba, Dębica

Ogłoszenie o II konkursie na stanowisko zastępcy kierownika ds. lecznictwa.

Konkurs – ratownik medyczny w dyspozytorni medycznej

Konkurs -pielęgniarka/pielęgniarz w dyspozytorni medycznej

Ogłoszenia o konkursach

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY w DYSPOZYTORNI MEDYCZNEJ

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W DYSPOZYTORNI MEDYCZNEJ

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy kierownika ds. lecznictwa.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY W ZESPOLE TRANSPORTU MEDYCZNEGO – STALOWA WOLA

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH/RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Z UPRAWNIENIAMI DO KIEROWANIA POJAZDAMI UPRZYWILEJOWANYMI W ZESPOLE TRANSPORTU MEDYCZNEGO – STALOWA WOLA

OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ KIEROWCY POJAZDÓW Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH W W ZESPOLE TRANSPORTU MEDYCZNEGO – STALOWA WOLA

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY W ZESPOLE TRANSPORTU MEDYCZNEGO – MIELEC

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE RATOWNIK MEDYCZNY/RATOWNIK MEDYCZNY KIEROWCA

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY

Ogłoszenie o drugim konkursie na stanowisko zastępcy kierownika ds. lecznictwa.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy kierownika ds. lecznictwa.

Skip to content