Ratownictwo medyczne

Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

Do głównych zadań pogotowia ratunkowego należy m.in. dotarcie ambulansem do osoby znajdującej się w stanie poważnego zagrożenia zdrowia lub życia w celu jak najszybszego udzielania jej pomocy medycznej. Świadczenia w miejscu zdarzenia udzielane są w sytuacji nagłej, której bezpośrednim następstwem może być utrata życia, poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenia ciała.

UWAGA! W stanie nagłym – tylko
Szpitalny Oddział Ratunkowy lub karetka! 999 lub 112

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, który uprawnia do wezwania Pogotowia Ratunkowego, został zdefiniowany w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410, z 2007 r. nr 89, poz. 590 i nr 160, poz. 1172 oraz z 2008 r. nr 17, poz. 101) jako stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała, lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Jak rozpoznać, czy stan pacjenta wymaga podjęcia natychmiastowych czynności medycznych?

Stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu, to między innymi:

W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane pacjentom niezwłocznie i bez skierowania, a brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia. Pacjenci znajdujący się w stanie zagrożenia zdrowia i życia mogą uzyskać pomoc w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a nawet w każdej szpitalnej izbie przyjęć. Pacjenci muszą jednak pamiętać o tym, że mogą tam uzyskać wyłącznie pomoc w stanie nagłym i nie mają prawa domagać się świadczeń, które mogą uzyskać u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarzy poradni specjalistycznych.
W SYTUACJACH BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB STANACH NAGŁYCH świadczenia realizowane są przez pogotowie ratunkowe w ramach odrębnej umowy z NFZ niezależnie od miejsca wyboru lekarza pierwszego kontaktu.

NIP 817-19-45-415

REGON: 831364262

Adres

ul. Żeromskiego 22,
39-300 Mielec

Numer kontaktowy

17 773 63 01
17 780 05 53

FAX

17 780 05 52

Adres e-mail

pspr@pogotowie-mielec.pl


Facebook-f


Twitter


Google-plus-g

Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu

Skip to content