Ogł. konkurs Lekarze Stalowa Wola, Dębica

Share on facebook
Share on twitter

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:
Lekarz – w specjalistycznych zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego miejsce stacjonowania zespołów w: Stalowej Woli, Dębicy.

Załączniki:
1 Ogłoszenie pdf
2 SWKO pdf
3 Formularz ofertowy zał 1 word, pdf
4 Oświadczenia oferenta zał. 2 word, pdf
5 wzór umowy zał. 3 pdf
6 Oświadczenie oferenta zał. 5 word, pdf
7. Regulamin

Ogłoszenie o konkursie-Lekarz (załącznik *.pdf)

Załączniki do ogłoszenia Lekarze (załączniki *.zip)

Zawiadomienie o wyborze ofert_KO_Lekarz

Skip to content