Grzegorz Gałuszka przedstawiony jako nowy dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

Share on facebook
Share on twitter

’- Dostałem kredyt zaufania i myślę, że go spłacę swoim działaniem na rzecz pogotowia oraz społeczeństwa powiatu mieleckiego – powiedział Grzegorz Gałuszka, nowy dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Mielcu podczas dzisiejszej konferencji prasowej w stacji. – Wiążemy z panem dyrektorem duże nadzieje. Został nam przedstawiony przez komisję konkursową jako najlepszy kandydat na to stanowisko, doskonale przygotowany do swojej funkcji z racji doświadczenia i wykształcenia – zaznaczył Stanisław Lonczak, starosta powiatu mieleckiego.

Andrzej Bryła, który jako członek Zarządu Powiatu odpowiada za nadzór nad Pogotowiem Ratunkowym, nakreślił kontekst, w jakim pracę rozpoczyna Grzegorz Gałuszka. – Przyszłość ratownictwa związana jest z tendencją do centralizacji, dlatego należy podjąć szybkie kroki, aby wzmocnić naszą pozycji tak, byśmy byli dobrym partnerem w nowym kontraktowaniu. Rozmawiałem już o tym z panem dyrektorem, zna on nie tylko ten temat, ale również zagadnienie konkursu na transport międzyszpitalny. Jest w stanie zająć się tymi kwestiami od razu, co zapewnia nam ciągłość zarządzania i pozwala być spokojnym o te najważniejsze wyzwania stojące obecnie przez stacją – podkreślił Andrzej Bryła. – Mielecka placówka jest jedną z wiodących w regionie i najważniejsze wymaganie wobec nowego dyrektora jest takie, żeby taką rangę nie tylko utrzymać, ale nawet podnieść, co będzie niezbędne w nadchodzącym czasie – powiedział Andrzej Chrabąszcz, członek Zarządu Powiatu.

– Przystępując do konkursu na dyrektora pogotowia zastanawiałem się, jak zostanę przyjęty przez społeczność, pracowników, ale, gdy się okazało, że będę tutaj dyrektorem, odezwało się wiele głosów przyjaznych, które mówiły o tym, że jestem odbierany jako osoba wywodząca się zawodowo z tego środowiska, znająca je, a jednocześnie mająca wiedzę na temat zarządzania placówkami zdrowia – powiedział Grzegorz Gałuszka, nowy dyrektor stacji. – Nie jestem autokratą. Chciałbym, żeby pracownicy mieli ważny głos w dyskusji o kierunkach rozwoju stacji, a nie tylko wykonywali moje polecenia. Stawiam na partnerstwo i sądzę, że wszyscy razem jesteśmy w stanie rozwijać pogotowie. Jestem pod wrażeniem tego, jaka jest tu ekipa, sprzęt, karetki, a także jak działa Szkoła Ratownictwa Medycznego, która kształci nie tylko nasza kadrę, ale i mieszkańców zgłaszających się na kursy pierwszej pomocy. Jest tu ogromny potencjał i mam nadzieję, że uda się go wykorzystać – mówił. – Mam 45 lat, mieszkam w Kielcach. Posiadam tytuł doktora nauk medycznych. Do 2 grudnia byłem dziekanem Wydziału Nauk Medycznych w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach – przedstawił się dyrektor. – Mam kontakt z wieloma dyrektorami placówek zdrowia na Podkarpaciu, ponieważ działam w Stowarzyszeniu Menadżerów Opieki Zdrowotnej Oddział Świętokrzysko – Podkarpacki.

Grzegorz Gałuszka od 2011 do 2016 roku pracował jako dyrektor Szpitala Powiatowego w Busku-Zdroju. Przez kolejne trzy lata był dyrektorem szpitala „Krystyna” należącego do spółki Uzdrowisko Busko-Zdrój. Następnie zarządzał szpitalem w Proszowicach. Jest także radnym sejmiku wojewódzkiego świętokrzyskiego.

78495087_2692247937502654_2935468223916670976_o

79291598_2692247954169319_2576650309363302400_o

79776011_2692249144169200_7432583129275039744_o

Skip to content