Nasi ratownicy ćwiczyli udzielanie pomocy dziecku w stanie krytycznym

Share on facebook
Share on twitter
W PSPR Mielec kurs zakończony europejskim certyfikatem 
Na szczęście w codziennej pracy ratowników medycznych poważne interwencje u dzieci, np. w przypadku zatrzymanie krążenia, nie stanowią dużego odsetku przypadków. Ponieważ jednak się zdarzają, warto dbać o to, by całą wiedzę i umiejętności mieć w małym paluszku.
👨‍🎓Kurs European Pediatric Advanced Life Support (EPALS), czyli Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci, certyfikowany przez Polską i Europejska Radę Resuscytacji, trwał w Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego aż dwa dni.
💬 – Ten obszerny kurs ma na celu usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w zakresie medycznych czynności ratunkowych ukierunkowanych typowo na pacjenta pediatrycznego – wyjaśnia Mateusz Wszół, kierownik Szkoły Ratownictwa Medycznego w PSPR Mielec.
A jest co utrwalać i ćwiczyć. Zagadnienia, w których ratownik medyczny musi poruszać się bardzo sprawnie, to m.in. zaopatrywanie dróg oddechowych, postępowanie w przypadku zaburzeń rytmu serca, czy z małym pacjentem po urazie. Istotne też było omówienie wytycznych w kwestii resuscytacji noworodka i opieki poresuscytacyjnej. 💬 – Taki kurs nie polega jednak tylko na przekazaniu suchej wiedzy i wymaganiu jej zastosowania. Jest to poprzedzone demonstracją właściwych działań, a pokazy prowadzą szkoleniowcy z dużym doświadczeniem. Symuluje się różne scenariusze, by pokazać, a dopiero potem sprawdzić umiejętności diagnozowania krytycznie chorego dziecka i prawidłowość podejmowania odpowiednich działań medycznych. Na etapie ćwiczeń nie brakuje wskazówek, podpowiedzi, wsparcia ze strony edukatorów z dużą wiedzą i praktycznymi umiejętnościami – dodaje dr n. med. Grzegorz Gałuszka, dyrektor PSPR Mielec.
💯 Co jest poświadczeniem, że kursant opanował materiał? Zdanie egzaminu teoretycznego oraz praktycznego EPALS oznacza otrzymanie certyfikatu Europejskiej Rady Resuscytacji. Kurs wymaga recertyfikacji co trzy lata.
Skip to content