Nasi ratownicy szkolili policjantów

Share on facebook
Share on twitter

Ratownicy medyczni z Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego przeprowadzili dla policjantów z Mielca szkolenie  z zakresu problematyki podejmowania interwencji policyjnych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolującymi swoich zachowań z innych przyczyn.

policjanci_i_pogotowie_szkolenie_1
– Szkolenie to efekt działania zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Policji harmonogramem realizacji rekomendacji do wyników „Uproszczonej analizy problematyki podejmowania interwencji policyjnych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolującymi swoich zachowań z innych przyczyn”. Z ratownikami medycznymi spotkali się policjanci, którzy na co dzień podejmują interwencję w sytuacjach trudnych i kryzysowych  – przekazuje Urszula Chmura, oficer prasowy KPP Mielec.

Spotkanie niewątpliwie przysłużyło się do podnoszenia umiejętności funkcjonariuszy oraz wymiany doświadczeń, jak również wypracowaniu wspólnie dobrych praktyk. – Szkolenie przeprowadzone przez ratowników medycznych z pewnością przyczyniło się do podniesienia bezpieczeństwa przeprowadzanych interwencji oraz pozwoliło skorzystać funkcjonariuszom Policji z doświadczeń ratowników – mówi mł. asp. Urszula Chmura.

– Z naszej strony szkolenie wraz ze mną prowadzili dyspozytorzy medyczni, którzy praktykują także w zespołach ratownictwa medycznego: Dorota Ziółkowska i Grzegorz Knap – mówi rat. med. Wojciech Idzior, kierownik Szkoły Ratownictwa Medycznego przy Pogotowiu Ratunkowym w Mielcu. – Udało się poruszyć wspólnie wiele tematów z zakresu postępowania z osobą chorą psychicznie lub agresywną, które w naszej współpracy, zresztą zazwyczaj bardzo skutecznej, wymagały doprecyzowania, wyjaśnienia z uwagi na pewne różnice w procedurach. Działania obydwu służb w pracy z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi muszą być bardzo sprawne. To spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń po to, byśmy wzajemnie znali swoje zakresy obowiązków, obowiązujące nas procedury i możliwości oraz realia pracy.

– Była to okazja to również pokazania pewnych rzeczy w praktyce, bo przecież wszystkim nam zależy na tym, aby pacjent, nawet ten najbardziej agresywny i trudny do opanowania, otrzymał pomoc i przy tym nie ucierpiał, np. sam sobie robiąc krzywdę. My jako pogotowie otrzymaliśmy wiele cennych, praktycznych informacji dotyczących pracy policji, sami również wyjaśniliśmy motywacje wielu schematów postępowania w ratownictwie medycznym. Spotkanie było bardzo cenne, przede wszystkim praktyczne dla obydwu stron. Sądzę, że przełoży się na jeszcze sprawniejszą współpracę pomiędzy policją a pogotowiem. Pojawił się nawet pomysł, żeby taką wymianę doświadczeń organizować częściej i z naszej strony deklarujemy pełną otwartość – podkreślał Wojciech Idzior.

Skip to content