Nowy sprzęt do dezynfekcji ambulansów trafił do Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu – do Centrum Medycznego w Gorzycach

Share on facebook
Share on twitter
Dyrekcja Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu zwróciła się do gmin o pomoc w zakupie sprzętu do dezynfekcji ambulansów. – Takie urządzenia są niezwykle pomocne w codziennej pracy naszych zespołów medycznych. Do tej pory zespół ratowników, aby zdezynfekować karetkę, musiał jechać do Tarnobrzega lub Stalowej Woli. Cały proces wraz z dojazdem i powrotem na miejsce, trwał około 3 godzin i przez ten czas ambulans, jak i cały zespół był wyłączony z systemu. Dzięki przychylności samorządów udało się zakupić nowe urządzenia, które poprawią jakość oferowanych przez nas usług – informuje dr n. med. Grzegorz Gałuszka dyrektor Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.
Przy Centrum Medycznym w Gorzycach zaprezentowano zakupione urządzenia. Jedno trafi do gorzyckiego centrum, drugie wspomoże zespół ratowniczy z powiatu stalowowolskiego. – Chciałbym podziękować w szczególności samorządowi gminy Gorzyce, który od prawie 5 lat utrzymuje bazę lokalową, jak i samorządowi gminy Zaleszany, który sfinansował zakup prezentowanych dzisiaj urządzeń. Ich wartość to ponad 52 tys. zł – podkreśla dyrektor Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.
– Nasi mieszkańcy korzystają z pomocy zespołu stacjonującego w Gorzycach, dlatego czujemy się w obowiązku, aby wspierać działania, które mają na celu ochronę zdrowia i życia – wyjaśnia Paweł Gardy, wójt gminy Zaleszany.
–  Z perspektywy czasu mogę ocenić, jak bardzo ważne dla mieszkańców gminy Gorzyce, ale też okolicznych gmin, były decyzje, które podejmowaliśmy na przełomie 2016
i 2017 roku o utworzeniu Centrum Medycznego w Gorzycach.  Tylko w zeszłym roku, jak pokazują statystyki mieleckiej stacji, gorzycki zespół medyczny wyjeżdżał około 500 razy. Cieszę się, również, że możemy liczyć na pomoc samorządu Zaleszan, który dzisiaj przekazał urządzenie do dezynfekcji – mówił Leszek Surdy, wójt gminy Gorzyce.
 
Centrum Medyczne w Gorzycach
 
Centrum Medyczne funkcjonuje w Gorzycach od 1 lipca 2017 roku. Na potrzeby centrum, gmina Gorzyce w 2017 roku wybudowała garaż, w którym stacjonuje karetka. Inwestycja została sfinansowana z budżetu gminy Gorzyce, jej koszt to 235 tys. zł, 40 tys. zł to wkład Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.
Centrum funkcjonuje w pomieszczeniach udostępnianych bezpłatnie przez gminę Gorzyce. Do dyspozycji pracowników jest kompleks złożony z pomieszczeń socjalnych
i łazienki.
Samorząd gminy Gorzyce starania o powołanie centrum rozpoczął w 2016 roku. – Ideą stworzenia Centrum było przede wszystkim skrócenie czasu dojazdu do najbardziej potrzebujących. Czas potrzebny karetce jadącej z Tarnobrzega do Gorzyc to około 20 min. Dzięki na stałe stacjonującemu zespołowi ratowników, czas dotarcia w obrębie gminy jest
o wiele krótszy, to szczególnie jest ważne w przypadkach zagrożenia życia – podkreśla Leszek Surdy, wójt Gorzyc.
Centrum Medyczne w Gorzycach wchodzi w skład struktury organizacyjnej Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu. Dyżury 24-godzinne pełni dwuosobowy zespół. Cały skład pracowników – ratowników medycznych i kierowców liczy 12 osób. Ratownicy z Centrum udzielają pomocy na wezwanie.
Centrum Medyczne powstało we współpracy władz gminy Gorzyce, ówczesnego Starosty Tarnobrzeskiego, dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej oraz Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, a także przy wsparciu Wojewody Podkarpackiego.
Skip to content