Ogłoszenie o przetargu PN.4.2022.PSPR

Share on facebook
Share on twitter

Tytuł postępowania: Zakup i dostawa 2 szt. defibrylatorów transportowych na potrzeby Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

Termin składania ofert: 2022-03-29 godzina 10: 00

Termin otwarcia ofert: 2022-03-29 godzina 11:00

 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade, dostępnej pod adresem internetowym:

https://pogotowie-mielec.logintrade.net/zapytania_email,79248,e525f6ca1816f1bd603728810c48f70d.html

Załączniki

Skip to content