Sprzęt od WHO i Ministerstwa Zdrowia także dla Pogotowia Ratunkowego w Mielcu!

Share on facebook
Share on twitter
Dziś w Rzeszowie stacjom pogotowia ratunkowego z województwa podkarpackiego został przekazany sprzęt, który udało się pozyskać dzięki wsparciu WHO i staraniem Ministerstwa Zdrowia.
– Każdy taki dar jest bezcenny w ratownictwie medycznym, bo ten sprzęt służy do ratowania zdrowia i życia, a przecież jest stale wykorzystywany, więc się zużywa. Musi być jednak niezawodny i bezawaryjny, więc podlega ciągłej wymianie. Dziś otrzymaliśmy dwa defibrylatory Lifepak15, cztery respiratory Weinmann i cztery urządzenia do kompresji klatki piersiowej Lucas. Ten sprzęt już niebawem, być może nawet od jutra, będzie pracował wykorzystywany przez nasze zespoły ratownictwa medycznego i będzie służył do efektywniejszego działania w trakcie akcji ratunkowych – mówi Grzegorz Gałuszka, dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.
💥⛑️Masowy napływ uchodźców na teren województwa podkarpackiego po zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę, wymagał podjęcia działań związanych z zabezpieczeniem medycznym. Sytuacja ta, zaostrzona dodatkowo wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, spowodowała konieczność organizacji punktów medycznych bezpośrednio po przekroczeniu granicy RP. Łącznie na terenie województwa podkarpackiego organizowano 10 punktów pomocy medycznej, z czego 6 w punktach recepcyjnych, a 4 bezpośrednio w przejściach granicznych. W punktach tych z pomocy medycznej skorzystało ponad 18 tys. osób, w tym 4,5 tys. dzieci.
‼️ Organizacja tych działań wymagała od dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego – samodzielnych stacji pogotowia ratunkowego z terenu województwa podkarpackiego – dużego zaangażowania, w tym także sprzętowego. Z uwagi na dużą liczbę realizowanych wyjazdów do pacjentów, wyposażenie ambulansów podlegało zużyciu.
🚑 Dzięki wsparciu Ministerstwa Zdrowia udało się pozyskać, korzystając z pomocy WHO, sprzęt medyczny, który dziś w Rzeszowie został przekazany dysponentom zespołów ratownictwa medycznego na wyposażenie ambulansów.
W sumie przekazano:
– 9 defibrylatorów,
– 22 respiratory
– 17 urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.
Sprzęt trafił do: Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Rzeszowie, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu, Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku i do Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.

bsh

Skip to content