Teresa i Maciej Rachwałowie wyróżnieni! Tworząc rodzinę zastępczą wychowali siedmioro dzieci. Jesteśmy dumni, że Maciej to nasz ratownik medyczny. Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, Grzegorz Gałuszka, miał okazję od razu osobiście złożyć wielkie gratulacje

Share on facebook
Share on twitter

Powspominajmy, ale niedaleką przeszłość, a warto, bo z dumą podkreślamy, że wśród nagrodzonych przez Starostę Mieleckiego podczas Spotkania Świąteczno-Noworocznego był nasz ratownik medyczny Maciek Rachwał i jego żona Teresa💐.
Ale tym razem nie akcje charytatywne czy edukacyjne, z których Maciej jest znany, przyniosły to wyróżnienie, ale fakt, iż Państwo Rachwałowie od wielu lat z miłością, troską i zaangażowaniem pełnią funkcji zawodowej rodziny zastępczej. Wzorowo współpracują z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu
🤗Jak podkreślił starosta Stanisław Lonczak, Państwo Teresa i Maciej Rachwałowie pełnią funkcję rodziny zastępczej zawodowej od 2011r. i w tym okresie opieką i wychowaniem objęli 7 dzieci, w tym 3 dzieci z niepełnosprawnościami.
💪❤️Jak się domyślacie, jest to wyzwanie, ale takie, któremu jednak ci rodzice zastępczy zawsze potrafili sprostać! Państwo Rachwałowie otaczają dzieci nie tylko ciepłem i miłością, ale zapewniają im wszechstronną pomoc specjalistów, organizują im czas wolny zgodnie z zainteresowaniami podopiecznych. Są bardzo zaangażowani w ich edukację. – Państwo Teresa i Maciej Rachwałowie stworzyli zastępczy dom, w którym zapewniają przyjętym dzieciom poczucie przynależności, bezpieczeństwa i stabilizacji. Widoczna jest więź emocjonalna pomiędzy rodziną Państwa Rachwałów a umieszczonymi w rodzinie zastępczej dziećmi. W umiejętny sposób radzą sobie z trudnościami dnia codziennego, z problemami zdrowotnymi i wychowawczymi dzieci. Zawsze służą dobrą radą i oparciem pełnoletnim wychowankom, którzy opuścili już ich dom – zauważył starosta mielecki.
Podziwiamy i gratulujemy 🥰

Skip to content