Trwa Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych – największe obowiązkowe szkolenie, które każdy ratownik musi przejść raz w ciągu 5 lat

Share on facebook
Share on twitter
📆KDRM trwa aż 48 godzin dydaktycznych i u nas to zwykle tydzień, dzień po dniu.
📚🚑 To okazja, by pogłębić wiedzę teoretyczną, wyćwiczyć praktyczne umiejętności niezbędne podczas wykonywania czynności medycznych, zaktualizować wiedzę np. o zasadach współpracy z jednostkami systemu ratownictwa medycznego.
😇 Tych zadań szkoleniowych jest całkiem sporo i obejmują także m.in. zagłębienie się w temat właściwej postawy etycznej podczas wykonywania zadań przez ratownika. Sporo miejsca będzie poświęcone kwestiom prawnym istotnym w codziennej pracy ratownika, również w trakcie współdziałania z jednostkami współpracującymi z systemem ratownictwa.
Skip to content