Większe możliwości inwestycyjne obecnie i w przyszłości w Borowej dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

Share on facebook
Share on twitter
W dniu 2 marca 2023 roku aktem notarialnym Dyrektor Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu dr n. med. Grzegorz Gałuszka nabył od Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej na rzecz Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu działkę o pow. 0,0446 ha położoną w Borowej, w sąsiedztwie działki darowanej od Gminy Borowa.
Tym samym teren przeznaczony pod budowę stacji pogotowia uzyskał ogólną pow. 0,0820 ha. Połączenie tych działek umożliwia lepsze wykorzystanie terenu dla potrzeb aktualnych bądź ewentualnej rozbudowy w przyszłości obiektu pogotowia ratunkowego.
Na tym etapie w końcowej fazie jest opracowywany program funkcjonalno-użytkowy. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg w formie zaprojektuj i wybuduj. Według oświadczenia Dyrektora Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu dr n. med. Grzegorz Gałuszka – rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na drugie półrocze br.
Skip to content