Zapytanie ofertowe znak ZO.06.2022

Share on facebook
Share on twitter

Zapytanie ofertowe znak ZO.06.2022

Nazwa : Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i odkażających dla Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade, dostępnej pod adresem internetowym:

https://pogotowie-mielec.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Skip to content