Zawiadomienie o wyborze ofert

Share on facebook
Share on twitter

Ogłoszenie wyników konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy – Link

1) w specjalistycznych zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego, transportowych

2) w zespole ogólnolekarskim w ramach nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki
zdrowotnej

3) w poradni chirurgii dziecięcej

Ogłoszenie wyników konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy – Link

   – w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego, zespołach transportowych

   – w dyspozytorni medycznej

  – w Poradni Chirurgii Dziecięcej

Ogłoszenie wyników konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych – Link

– w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego, zespołach transportowych

– w dyspozytorni medycznej

– z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego, zespołach transportowych oraz zespole ogólnolekarskim

Skip to content