Wpisz szukaną frazę

Ogłoszenie o przetargu PN.5.2020.PSPR

Zakup sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu” w przedmiocie zadania „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronowirusa SARS-CoV-2

Ogłoszenie o zamówieniu (załącznik *.pdf)

Załączniki do ogłoszenia (załącznik *.zip)

Wyjaśnienie treści SIWZ (załącznik *.pdf)

Ogłoszenie o przetargu PN.3.2020.PSPR

„Dostawa paliw płynnych w formie tankowania bezgotówkowego dla samochodów będących w dyspozycji Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu, a stacjonujących w Stalowej Woli, ul. Staszica 4”
Numer referencyjny: PN.3.2020.PSPR

Ogłoszenie o zamówieniu (załacznik *.pdf)

Załączniki do ogłoszenia (załącznik *.zip)

Informacja z otwarcia (załącznik *.pdf)

Informacja o wyborze (załącznik *.pdf)

Ogłoszenie o przetargu 4/PSPR SPZ/PN/2019

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego – Samodzielny Publiczny Zakład: „Dostawa paliw płynnych w formie tankowania bezgotówkowego dla samochodów użytkowanych przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu”

Ogłoszenie o zamówieniu (załacznik *.pdf)

Załączniki do ogłoszenia (załącznik *.zip)

Wyjaśnienia treści SIWZ (załącznik *.pdf)

Informacja z otwarcia ofert (załącznik *.pdf)

Informacja o wyborze oferty (załącznik *.pdf)

Ogłoszenie o przetargu 3/PSPR SPZ/PN/2019

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego – Samodzielny Publiczny Zakład: Usługi w zakresie napraw, konserwacji, obsługi technicznej oraz badań technicznych ambulansów sanitarnych będących w posiadaniu Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.

Ogłoszenie o zamówieniu (załacznik *.pdf)

Załączniki do ogłoszenia (załącznik *.zip)

Informacja z otwarcia ofert (załącznik *.pdf)

Informacja o wyborze oferty (załącznik *.pdf)

Ogłoszenie nr 4/PSPR SPZ/PN/2018

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego – Samodzielny Publiczny Zakład: zakup i dostawa: leków, płynów infuzyjnych oraz materiałów opatrunkowych dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
SIWZ (*.pdf)
Załączniki do SIWZ (*.zip)
Zawiadomienie (załącznik *.pdf)
Zmiana treści SIWZ (załącznik *.pdf)

Wyjaśnienia do treści specyfikacji (załącznik *.pdf)

Zmiana treści SIWZ (załącznik *.pdf)

Zmienione formularze cenowe (załącznik *.zip)
Informacja z otwarcia oferty (załącznik*.pdf)

Wybór oferty (Załącznik *pdf)

Informacja o wyborze oferty –

Zmiana wielkości czcionki
Kontrast